نقش اولیا در رشد خلاقیت

پدرها،مادرها وبزرگترها چگونه خلاقیت کودکانشان را رشد می دهند؟.

تحقیقات نشان می دهد که همه ی انسان ها قوه ی خلاقیت دارند . بعضی در یک زمینه ، خلاقیت بیش تری دارند و برخی در زمینه های دیگر ، بنابراین باید محیط و فضای مساعدی برای رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم آورد . در عصر دانایی محوری ، کشوری می تواند جایگاهی مطلوب در کهکشان رقابت های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد که بر آموزش و پرورش خلاقیت دانش آموزان خود سرمایه گذاری کند .

بر خلاف تصور های غلطی که خلاقیت را ذاتی می دانند ، خلاقیت امری اکتسابی است . یکی از وظایف بسیار مهم نظام آموزشی کشور ، آموزش خلاقیت به دانش آموزان است . برای آموزش خلاقیت ، روش هایی وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم :

1-تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری در دانش آموز

اصولاً ایده های مثبت و ایمان به توانایی های فردی ، شرط اول موفقیت و پیروزی است .

2-اهمیت جدی به امر آموزش ابتکار عمل و خلاقیت

اگر ما خواهان داشتن دانش آموزان خلاق و مبتکری هستیم باید اصول ابتکار و خلاقیت را به صورت منسجم و هدف دار به آن ها آموزش دهیم تا خلاقیت در دانش آموزان نهادینه و پایدار شود .

3-فراهم کردن امکان سخنرانی برای دانش آموزان خلاق

رعایت و بهره گیری از این اصل ، از دو جهت اهمیت دارد ، اول این که دانش آموزان خلاق ، اندیشه های مبتکرانه ی خود را در اختیار سایر دانش آموزان قرار می دهند ، دیگر این که سایرین با الگو برداری از چنین شخصیت هایی ، تلاش می کنندکه خود نیز خلاق و مبتکر شوند تا بتوانند الگویی برای سایر هم کلاسی های خود باشند .

4-ترغیب و تشویق دانش آموز به حدس زدن

اندیشه های خلاق زمانی بروز خواهند کرد که شرایطی برای حدس زدن در شرایط مختلف ، خود عاملی در شکوفایی استعدادها و تجلی خلاقیت است . در این زمینه می شود مسائل گوناگون مطرح کرد و از دانش آموز خواست که حدس بزند که راهکار در این مورد چیست .

5-دادن فرصت برای ابراز احساسات مثبت و منفی به دانش آموز

یقیناً هر دانش آموزی در برابر مسائل و رویدادها واکنش منحصر به فردی خواهد داشت که بیان آن واکنش ها می تواند زمینه ای برای تجلی خلاقیت در سایر دانش آموزان باشد ، بنابراین ایجاد فضا و بستری طبیعی و آرام برای بیان واکنش ها و احساسات دانش آموز و از بین بردن فضاهای خشن و پر التهاب ، اقدامی عملی در پرورش خلاقیت اوست .

6-پرهیز از عجله و شتاب در تقویت دانش آموز

پرورش و تعالی خلاقیت ، امری تدریجی و از حرکتی آرام برخوردار است . ریشه دارتر از حرکت های نسنجیده و پر شتاب هستند .

7-پرهیز از تمسخر ، تهدید ، شرمنده کردن و تنبیه

یکی از روش های موثر در پرورش خلاقیت ، حذف عوامل منفی و تحقیر آمیز در ارتباط با دانش آموز است .

تحقیر ، تهدید ، تنبیه و شرمنده کردن ، عواملی هستند که مانع شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها می شوند ، در حالی که نقطه ی مقابل آن یعنی احترام گذاشتن ، ارزش نهادن و تقویت خودباوری ، از لوازم شکوفایی خلاقیت است .

8-توجه به تفاوت های فردی دانش آموز

هر دانش آموزی ، انسانی ویژه با امکانات و توانایی های منحصر به فرد است . در پرورش خلاقیت باید توجه داشته باشیم که همه از نظر توانایی های فردی یکسان نیستند . بهره گیری و اطلاع از این تفاوت ها خود عاملی در تحقق و شکوفایی استعدادهای بالقوه در دانش آموز است .

9-تشویق و معرفی دانش آموزان موفق و خلاق

با این کار ، هم دانش آموزان خلاق مورد تشویق قرار می گیرند و هم الگویی مناسبی به سایر دانش آموزان ارائه داده ایم .

10-تعلیم « خواستن توانستن است » به دانش آموز

این اصل ریشه در اعتماد به نفس دارد . هر دانش آموزی که به توانایی های خود ایمان داشته باشد و مطمئن باشد که می تواند ، آن گاه کارهای بزرگ در برابرش بسیار کوچک جلوه خواهند کرد .

11-پرورش انتقاد سازنده ، نه فقط انتقاد کردن

ما معمولاً در انتقادات می توانیم به ارزیابی عملکردها بپردازیم و مشکلات و معایب کار را دریابیم . البته انتقاد شایسته ، انتقادی است که همراه خود ، راهکار و راه حل ارائه کند و این نوع انتقادات باعث پیشرفت می شوند .

12-هدایت دانش آموز به دخل و تصرف در مسائل و مفاهیم

این عمل یکی از شیوه های آموزش رشد خلاقیت است . ما می توانیم از دانش آموز بخواهیم که در مسائل ، دخل و تصرف کند ، صورت مسئله را به گونه ای دیگر مطرح کند و از روش دیگری به جواب برسد . دخل و تصرف در مسائل و مفاهیم ، باعث رشد فزاینده ی خلاقیت در دانش آموز می شود

/ 0 نظر / 14 بازدید