فرموله کردن مسایل زندگی

فرموله کردن مسئله (Problem Formulation)
فرموله کردن مسئله یک فرایند برای ساختار دهی به یک نمودار ساده ی علت و معلولی(Cause and Effect Graph) برای نشان دادن رابطه ی بین کارکرد یا اثر زیان بار اولیه Primary Harmful Function-PHF  و کارکرد سودمند اولیه ی Primary Useful Function -PUF سیستم ارائه می دهد. در اینجا کلمه ی " کارکرد" تقریباً به هرچیزی که مایل به انجام آن هستیم اطلاق می شود. یک جسم (object)، یک فرایند(process)، بسیاری از رویدادها (event) مانند انفجار و یا دگرگونی ناگهانی یکی از اجزای سیستم هستند.
کارکرد سودمند اولیه (PUF) در یک سیستم هدف مثبت موجود در یک سیستم است.
کارکرد زیان بار اولیه (PHF) چیزی است که باید در طراحی سیستم حذف شود.
نمودار علت و معلول دیدی مفید از بسیاری مسائل کوچکتر و مرتبط به هم که درون مسئله ی اصلی یا ابتکاری قرار دارند، ارائه می دهد. برای تجزیه و تحلیل مسئله اصلی ( حذف PHF)، روابط علت و معلول را برای تمام مشکلات مرتبط فرموله کنید.
گام بعدی برای فرموله کردن مسئله واژه پردازی مسائل است با عباراتی که روابط بین کارکردهای سودمند (UFn) و کارکردهای زیان بار (HFn) را شرح دهد. درهر یک از اینگونه جمله ها حداقل باید دو عملکرد ذکر شود.
روش " فرموله کردن مسئله " تعریف دقیقی از مسئله را از طریق " عملکرد های سودمندد (UFn) " و عملکردهای زیان بار (HFn)" ارائه می دهد.
سه رابطه ممکن بین عملکردهای سودمند و عملکردهای زیان بار به شرح زیر وجود دارد:


این سه نوع رابطه به هشت پرسش به شرح زیر منجر می شود. پرسیدن این پرسش ها ما را مطمئن می سازد که هیچ رابطه ای از قلم نیفتاده است. لازم بذکر است که از این هشت پرسش، چهار پرسش اول با کارکردهای سودمند و چهار پرسش بعد با کارکردهای زیان بار مرتبط هستند.
چهار پرسش برای کارکرد های سودمند (UF):
1- آیا این کارکرد سودمند برای ایجاد کارکرد(های) سودمند دیگری لازم است؟
2- آیا این کارکرد سومند، اثر(های) زیان بار دیگری ایجاد می کند؟
3- آیا این کارکرد سودمند برای حذف اثر(های) زیان بار مطرح شده است؟
4- آیا برای اجرا شدن این کارکرد سودمند، کارکرد(های) سودمند دیگری لازم است؟
چهار پرسش برای کارکرد های زیان بار (HF):
5- آیا این کارکرد زیان بار کارکرد(های) زیان بار دیگری ایجاد می کند؟
6- آیا این کارکرد زیان بار توسط کارکرد(های) زیان بار دیگری ایجاد شده است؟
7- آیا این کارکرد زیان بار توسط کارکرد(های) سودمند ایجاد شده است؟
8- آیا یک کارکرد سودمند برای حذف این کارکرد(های) زیان بار مطرح شده است؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
شکوه

یه خورده پیچیده بود ولی مفید بود ممنون